BT365比分网  > 生态建设

涟源市2017年度发展油茶产业扶贫项目(第一批)公示表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-02-06


涟源市2017年度发展油茶产业扶贫项目(第一批)公示表
                                                            单位:亩、元 、%
乡镇 村名 实施单位 小地名 树种 成活率 验收合格面积 2017年专项资金 扣除2017年已发产业资补资金 拨付2017年专项资金 备注
总计           4184.6  4334600.0  42360.0  4292240.0   
安平镇 汇总           327.1  327100.0  23000.0  304100.0   
安平镇 桂长村 袁有成 大衣岭 油茶 95 13.3  13300.0  6000.0  7300.0   
安平镇 金峰村 吴卫华 牛郎心 油茶 95 22.7  22700.0  6000.0  16700.0   
安平镇 梅家村 梅述芝 刘家坡上 油茶 95 47.7  47700.0  2000.0  45700.0   
安平镇 梅家村 吴首兰 梅家园艺场 油茶 95 25.3  25300.0  2000.0  23300.0   
安平镇 青山湾村 涟源市乡情原生态种养殖专业合作社 凤形山 油茶 95 187.2  187200.0    187200.0   
安平镇 石联村 吴平庄 宝塔岭 油茶 95 15.9  15900.0  6000.0  9900.0   
安平镇 长享村 刘毕初 富山岭等地 油茶 95 15.0  15000.0  1000.0  14000.0   
渡头塘镇 汇总           1394.0  1394000.0  0.0  1394000.0   
渡头塘镇 日新村 涟源市山源种养殖专业合作社 贺家冲等地 油茶 95 641.2  641200.0    641200.0   
渡头塘镇 向阳村 涟源市山源种养殖专业合作社 路子冲等地 油茶 95 251.0  251000.0    251000.0   
渡头塘镇 向阳村 涟源市盛鸿种植专业合作社 猫冲坑等地 油茶 95 151.5  151500.0    151500.0   
渡头塘镇 垣子村 涟源市浩森格林种养殖专业合作社 罗冲等地 油茶 95 350.3  350300.0    350300.0   
古塘乡 汇总           142.2  142200.0  0.0  142200.0   
古塘乡 古仙界村 涟源市凌茜芳种养殖专业合作社 黄花场 油茶 95 142.2  142200.0    142200.0   
荷塘镇 汇总           177.0  177000.0  15360.0  161640.0   
荷塘镇 崇木村 戴怡平 苦珠山 油茶 95 5.0  5000.0  3000.0  2000.0   
荷塘镇 崇木村 肖水生 青湾里 油茶 95 4.8  4800.0    4800.0   
荷塘镇 礼左村 涟源市长鸿生态农业专业合作社 礼弯茶场 油茶 95 108.0  108000.0    108000.0   
荷塘镇 礼左村 唐云华 油炸坑 油茶 95 12.1  12100.0  5000.0  7100.0   
荷塘镇 岺上村 唐宋军 唐家井 油茶 95 7.0  7000.0    7000.0   
荷塘镇 山塘村 毛忠伟 周家冲 油茶 95 4.0  4000.0  4000.0  0.0   
荷塘镇 神冲村 宁喜爱 龟形山等 油茶 95 11.0  11000.0  2000.0  9000.0   
荷塘镇 神冲村 易早聪 看牛湾 油茶 95 5.5  5500.0  1360.0  4140.0   
荷塘镇 田心街村 李克义 棉花耆等地 油茶 95 19.6  19600.0    19600.0   
金石镇 汇总           231.5  231500.0  4000.0  227500.0   
金石镇 山茂村 涟源市山源种养殖专业合作社 大排上等地 油茶 95 193.0  193000.0    193000.0   
金石镇 小湄村 刘文兵 马庆老 油茶 95 38.5  38500.0  4000.0  34500.0   
六亩塘镇 汇总           755.4  755400.0  0.0  755400.0   
六亩塘镇 利民村 涟源市南芙生态农业有限公司 高排冲等地 油茶 95 755.4  755400.0    755400.0   
龙塘镇 汇总           367.0  367000.0  0.0  367000.0   
龙塘镇 金鸡村 涟源市治胜种养殖专业合作社 金鸡坑等地 油茶 95 127.0  127000.0    127000.0   
龙塘镇 文石村 涟源市汉雄养殖专业合作社 井弯等地 油茶 95 240.0  240000.0    240000.0   
七星街镇 汇总           554.9  554900.0  0.0  554900.0   
七星街镇 伏栗村 涟源市山源种养殖专业合作社 铁山排等地 油茶 95 77.5  77500.0    77500.0   
七星街镇 三竹塘村 涟源市利群农贸综合开发有限公司 扬门塘等地 油茶 95 477.4  477400.0    477400.0   
石马山镇 汇总           135.5  135500.0  0.0  135500.0   
石马山镇 关桥村 涟源市桂新油茶种植专业合作社 昌马冲等地 油茶 95 135.5  135500.0    135500.0   
桥头河镇 汇总           100.0  250000.0  0.0  250000.0   
桥头河镇 珠璜村 涟源市祥兴农林科技开发有限公司 珠璜茶场 良种育苗   100.0  250000.0    250000.0   
信息来源:BT365比分网 | 责任编辑:BT365比分网管理员